Váš výkop, naše starost!

terenni-upravy-titulka.jpg

Často žádanou službou jsou nejrůznější terénní úpravy. Zpravidla se jedná o zarovnání pozemku pro stavbu rodinného domku, či tovární haly. Nebo naopak o tvorbu umělých nerovností. Nejčastěji jde o terénní úpravy zahrad. Například vytvoření vlny pro skalku, tvorba kaskád a nespočet dalších podobných úprav.

Poskytujeme své služby i komerčním nebo státním subjektům. Ať už jde o srovnání plochy například na stavbu parkoviště, hřiště, nebo například o úpravy koryt řek a potoků, příkopů u cest a podobně.

Nejčastější druhy terénních úprav

terénní úpravy zahrad

zarovnání pozemku pro výstavbu rodinného domku

zarovnání pozemku pro vytvoření hřiště, parkoviště a jiných rovných ploch

tvorba a úpravy koryt řek a potoků

tvorba a úpravy příkopů u cest

vytvoření valu nebo náspu