Váš výkop, naše starost!

Zajistíme Vám základovou desku pro zděné, montované domy a dřevostavby.Zakladova_deska_na_pasech_2.jpg

Cenovou nabídku Vám brzy zašleme.

Nabízíme další činnosti spojené se zemními pracemi.

Postup realizace

 • vypracování cenové nabídky ZDARMA
 • konzultace přímo na místě výstavby
 • podpis smlouvy o dílo
 • vytyčení a zaměření stavby
 • realizace díla
 • úklid staveniště
 • předání hotového díla

Základová deska na klíč obsahuje:

 • skrývka ornice a uložení zeminy na pozemku
 • výkopové práce základových nepažených pásů
 • položení zemnícího pásku
 • betonáž základových pasů
 • instalace průchodek pro přípojky inženýrských sítí
 • dodávka a položení ležaté kanalizace včetně tlakové zkoušky
 • příprava podloží základové desky
 • betonáž základové desky B 20
 • výšky základové desky do 40 cm nad rostlý terén
 • svažitost stavebního pozemku max. 1,5 %

Orientační cena za zhotovení základové desky

Pro přesnou cenovou nabídku nám prosím zašlete podklady (půdorys základů, řez a situaci) na email.

Cena za zhotovení základové desky se pohybuje od 1439,- až 2050,- Kč/m2 bez DPH.

Cenu může ovlivnit spoustu faktorů na staveništi nebo dle přání zákazníka.

Např.: nachází-li se základová deska na rovném terénu, je potřeba méně materiálu než pro základovou desku na sešikmeném terénu.